nl|fr|en

Wie los laat zal losgelaten worden!

 

Na de erkenning van uw probleem en de inzet om er iets aan te doen,moet je na een tijd het probleem loslaten.
Een christen kan zijn probleem in de handen van God leggen.