nl|fr|en

Weet wie je bent als christen!

  • Johannes 1:12: Ik ben Gods kind
  • Johannes 15:15: Ik ben een vriend van Christus
  • Romeinen 5:1: Ik ben gerechtvaardigd
  • 1 Korintiers 6:19-20: Ik ben duur betaald, ik behoor God toe
  • Kolossenzen 1:14: Ik ben verlost en al mijn zonden zijn vergeven
  • Romeinen 8:28: Ik weet zeker dat alles zal meewerken ten goede
  • 2 Timoteus 1:7: Ik heb geen geest van vrees gekregen maar van kracht,liefde en rust