nl|fr|en

Persoonlijke zonden - extra

Lijden kan veroorzaakt worden door: een ongezonde levensstijl, een verkeerd huwelijk enz...