nl|fr|en

Nuttige tips / Hoop

 Doe er iets mee!

 

 Hoop

 

Depri-Up

Nuttige tips bij depressie

 

Wilt u geholpen worden?

 • Erken uw probleem en zoek de oorzaak hiervan. Kijk voor meer informatie op de pagina Oorzaken. 
 • Neem de wilsbeschikking om uw probleem aan te pakken
 • Uw probleem moet uw vijand worden
 • Bekijk het als een grote uitdaging en niet als een struikelblok

Leef een gezonde levensstijl  (extra)

 

Omarm de crisis in uw leven (extra)

Neem geen belangrijke negatieve beslissing tijdens een periode van ontmoedigingen!


Zoek voldoende afleidingen

 

Medicijnen

Sommige medicijnen brengen bepaalde stoffen in de hersenen in balans, maar kunnen wel bijwerkingen hebben. Het wegnemen van de oorzaken is steeds beter dan het onderdrukken van de gevolgen. 


Spreek erover of schrijf het neer

Iemand die onder stress gebukt gaat heeft behoefte aan een liefdevolle benadering door mensen die hem begrijpen en willen helpen. Hierbij moet men zich richten op het herstel van vertrouwen en harmonie, omdat de patiënt een gevoel van bescherming en geborgenheid mist. De hulpverlener beschikt dan ook best over veel geduld, tact en openhartigheid. Het is belangrijk dat u de patiënt vertelt waarom u hem moet helpen en hem erop wijst dat er mensen zijn die zich in een nog ergere situatie bevinden.

 

Let op je gedachten, je wordt niet wat je eet maar wat je denkt (Extra)

 

  
Kinderen en depressie

 

Extra
Tips

 


Kids Place

Stichting Chris / Voelmealleen.nlSmile 

 

 

 

Pijl Tieners Pijl


 

Barmhartigheid (extra)

 

Houdt ook van jezelf

Je kan pas liefde doorgeven als je ook van jezelf houdt. Hiermee wordt geen narcistisch gedrag bedoeld maar ontvangende en gevende liefde. De ontvangende en gevende liefde is dan voornamelijk gebaseerd op Gods liefde!

 1. Geef jezelf opbouwende kritiek
 2. Ban de zondige gedachten uit uw leven
 3. Geef jezelf ook positieve complimenten
 4. Zorg goed voor je lichaam
 5. Werk met de spiegel en zie het positieve van je uiterlijk
 6. Vraag om hulp wanneer je het zelf niet kan,wees nederig
 7. Denk en praat positief zolang het geen zonde is.

Vermijd lasterpraat en verhoog het niveau van uw woorden! (extra) (tien verkeerde tongen!)

 

Wie los laat zal losgelaten worden! (extra)
Vergelijk u niet met een ander mens.


Lijden (foto)

 

NO PAIN, NO GAIN

 Ieder mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met lijden, een eenzaam aspect van het menselijk leven, dat na de zondeval over de mensheid kwam. Dit lijden kan verschillende oorzaken hebben:

 • Persoonlijke zonden (extra)
 • De zondige wereld of de maatschappij
 • Satan en zijn demonen (extra)

Over het algemeen kan de maatschappij dit moeilijk plaatsen en worden er heel wat vluchtmiddelen verzonnen.
Een christen kan meestal nog wel een doel vinden in zijn lijden: (De eerste brief van Petrus.)

 

 

Lijden ter ere van God (met grenzen - Beproeving of Tuchtiging)

De Bijbel spreekt over het lijden van Job, die terechtkwam in een geestelijke en lichamelijke strijd. Zijn geloof en trouw naar God toe werden beproefd door de aanvallen van Satan, maar hij bleef trouw ondanks alle tegenstand. Uiteindelijk is Jezus Christus het ultieme voorbeeld van lijden en strijden. God dienen in tijden van lijden is niet altijd vanzelfsprekend, maar Hij wordt er wel door geëerd.

 

Lijden brengt ons dichter bij God (brengt meer vertrouwen in God)

In tijden van overvloed wordt God vaak vergeten en komt ondankbaarheid steeds meer naar boven. Als we bepaalde gebeurtenissen in ons leven toelaten kan Hij ons de ogen weer openen zodat we terug afhankelijker worden van Hem.

 

Lijden om andere mensen te bemoedigen

Door te beseffen dat ook andere broeders en zusters vanwege hun geloof lijden, voelt men zich vaak minder alleen.

 

 

Hel 

Lijden door de zonden (HEL)

Ieder mens is zondig vanuit onwetendheid, onvolmaaktheid of opzettelijkheid. Het is de bedoeling dat we deze zonden uit ons leven proberen te bannen en vergiffenis krijgen. Alle zonden moeten beleden worden: wie opzettelijk blijft zondigen toont geen berouw. Deze opzettelijke zonden worden zelden vergeven, waardoor men terechtkomt in een fase waarin Gods zegen en tegenwoordigheid worden gebroken. Iemand die opzettelijk zondigt, minacht het zondeoffer van Jezus Christus of met andere woorden God zelf. Extra 

 

Lijden voor de vorming van ons karakter en hart naar het voorbeeld van Jezus Christus  (Extra)

Het lijden uit het verleden sterkt ons om het lijden in het heden beter te kunnen dragen. Het is Gods bedoeling dat we ons hart heiligen zodat we inwendig meer op Jezus gaan lijken. Hiervoor moeten de zonden in ons hart gebroken worden en dit gaat meestal gepaard met lijden. Een gereinigd hart zal ons vrede, rust en kracht geven.

Beluister hier de muziek. 

 

Lijden zonder antwoord

Soms is er gewoon geen antwoord te vinden op de vraag van het lijden. Een christen mag ook weten dat dit lijden slechts van korte duur is in vergelijking met de eeuwige hemelse heerlijkheid. Anders is het voor diegenen die in het eeuwige verderf terecht komen, de hel.

 

Lijden als waarschuwing: Fysieke pijn is meestal een teken dat actie moet worden ondernomen

 

 

  Wijsheid en dankbaarheid 

 


Meer info

Muziek

 

 

 

      Nieuw! Het Bemoedigingsland      

 

 

H    a    p    p    y                M    o    v    i    e    sPositieve eenzaamheid

Dit is een moment van stilte en rust waarin je geconfronteerd wordt met je eigen hart en gedachten. De bedoeling is om deze inwendige ingesteldheid te openen voor God, 

zodat Zijn bovennatuurlijke liefde steeds meer in je kan werken. Je moet je dan bevinden in een stille ruimte met een lichamelijke rust.

 

Gebed en lofprijzing (God danken tijdens het lijden.)

GOD HOUDT VAN Uaanvaardt Zijn liefde en offer voor uw zonden!(www.bekeertu.be)Een mens is God niet maar is bijna goddelijk gemaakt. Daarom moeten we onszelf leren vergeven (toegeven dat je zwak bent en Gods hulp nodig hebt) en vergeving vragen voor onze zonden. Het vraagt een nederige houding om onze eigen zwaktes te erkennen naar onszelf, onze naasten en God toe. Dit kan op drie manieren:

 

 • Spijt hebben over persoonlijke zonden
 • Wroeging hebben over wat men anderen heeft aangedaan
 • Berouw hebben over zonden naar God toe

De kracht en het geluk van vergeving 

 

Alle zonden moeten beleden worden naar God en onze medemens toe. Daarnaast moeten we het onrecht dat ons werd aangedaan ook vergeven, anders kan God ons niet vergeven en krijgt Satan steeds een rechtmatigere grond om over het leven te heersen. Een gebrek aan schuldbelijdenis en vergevingsgezindheid heeft vaak een verbitterde oorzaak en verhardt ons hart. Als deze bitterheid verder groeit kunnen er na een tijd zelfs echte haatgevoelens ontstaan.

Zelfrechtvaardiging en ondankbaarheid zijn meestal belangrijke zonden die een depressie kunnen veroorzaken. Wie God verwacht put nieuwe kracht. 

 

 

Leer beter omgaan met teleurstellingen:

 

Onze teleurstellingen kunnen:

 • ons ontmoedigen
 • onze visie en eindbestemming dwarsbomen
 • ons bitter maken-enz

Vestig je hoop op God en vertrouw op Hem! Klik hier voor meer informatie. 

Zoek geen bevestiging bij een mens. Meer info.

 

Verander de maatschappelijke waarden door anders te gaan denken en te leven.

 • We kunnen onze gedachten veranderen door Bijbelse waarden te volgen. Dit zijn geen materialistische en vergankelijke waarden maar waarden die voor de eeuwigheid belangrijk zijn.
 • Bijbelse waarden omvatten de bovennatuurlijke liefde, hoop en kracht van God. Door Zijn liefde te aanvaarden krijgen we eeuwig leven en kunnen we een intieme relatie met Hem aangaan.

  Klik hier voor meer informatie.
 • http://www.real-life.be/

 

Weet wie je bent als christen!

De Bijbel spreekt erover, in tal van teksten.

 

 

 

Een nieuw tijdperk op komst: Het Vrederijk!

Meer info

 

 

Demonie en Zelfbevrijding

Extra

 

 

 

Hemel: eeuwig leven met God e.a.

Extra

 

 

Nog andere websites:

www.por-no.be
www.re-bel.be
www.bekeertu.be
www.dewijsheid.eu