nl|fr|en

Lijden door de zonde - Extra

Lijden kan veroorzaakt worden door: ongehoorzaamheid naar God (zie koning Saul in de Bijbel enz...), een ontrouwe levenswandel naar God toe waardoor de geestelijke wapenuitrusting wordt verwaarloosd, de gevolgen van vroegere zonden ook al zijn ze beleden(zie koning David en Batseba enz..), ongeduld, ondankbaarheid enz...