nl|fr|en

Hel

 
De hel
 
De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel en neemt elke twijfel weg over het bestaan ervan. De hel is een plaats waar de persoon eeuwig gescheiden is van God, maar in het gezelschap zit van de duivel en zijn demonen.
Enkele voorbeelden uit de Bijbel zijn:
  • “Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid” (Openbaring 20:15).
  • “Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven" (Matteüs 25:46).

Enkele kenmerken van de eeuwige pijniging in de hel zijn straffen, zoals gewetenspijnen, wanhoop, geween en knarsen van tanden, lichamelijke pijniging,… .
De verschrikkelijke rampen in deze wereld, hoe pijnlijk ook, zijn niet de grootste tragedie. Veel ernstiger is het als een mens weigert aan de hel te ontsnappen. Men kan slechts aan de hel ontkomen door te geloven in Jezus Christus.

Hell Movie

 

 

 

De hemel

 

Niet alleen is de hemel een heerlijke plaats, maar de Bijbel leert ons dat de hemel een thuis is. De mensen die in de hemel wonen, lijden geen pijn, maar zijn blij. Het is een plaats van eeuwig geluk. Geen vloek, geen dood, geen tranen, geen boze machten,… In de hemel zal ook geen discriminatie, angst of oorlog meer zijn, maar is er de glorie van God.