nl|fr|en

extra

Psalm 41

"Gelukkig wie zorgt voor de armen;in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven,de Heer zal hem beschermen en in leven houden,de Heer zal hem beschermen en in leven houden,men prijst hem gelukkig in het hele land.Jesaja 58:6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies:misdadige ketenen losmaken,de banden van het juk ontbinden,de verdrukten bevrijden,en ieder juk breken?Is het niet:je brood delen met de hongerige,onderdak bieden aan armen zonder huis,iemand kleden die naakt rondloopt,je bekommeren om je medemensen?Dan breekt je licht door als de dageraad,je zult voorspoedig herstellen."