nl|fr|en

De eerste brief van Petrus

Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief,misdadiger of onruststoker.Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Het is beter te lijden,indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint,hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen.

Men kan lijden door:een ongezonde levensstijl,door een verkeerd huwelijk,enz..