nl|fr|en

Beproeving of tuchtiging?

Het is van groot belang dat we leren onderscheiden wat Gods beproeving is, en wat zijn tuchtiging is. Beproevingen zijn er o.a. om de echtheid van het geloof en vertrouwen in God te testen,het innerlijk karakter te vormen naar het beeld van Jezus Christus zodat men meer liefde, geduld,zelfbeheersing enz ... verkrijgt voor God en de medemens. Tuchtiging omvat Zijn corrigerende liefde vaak ontstaan door ongehoorzaamheid van Zijn kind. Onze reactie op tuchtiging zou bekering moeten zijn;onze reactie op beproeving moet zijn volharding.

 

Wijsheid en dankbaarheid!