nl|fr|en

Land of Encouragement

Heads up:

 

To the splendid creature, HEADS UP, you can do it, just a little bit further. HEADS UP, you can do it. Be strong and not frightened. HEADS UP, you can do it. It will not last long. HEADS UP, you can do it. There are good times waiting for you in spite of the large battle. HEADS UP, you can do it. You are now already this far. HEADS UP. YOU ARE SOON THE BIGGEST STAR! Continuously will the Lord lead you.

 

Isaiah 58:11 “The LORD will guide you continually, And satisfy your soul in drought, And strengthen your bones; You shall be like a watered garden, And like a spring of water, whose waters do not fail.”

 

Praise the Lord

 

Psalm 103;1-5  “Praise the Lord, my soul! All my being, praise his holy name! Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind he is. He forgives all my sins and heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things, so that I stay young and strong like an eagle.”

 

Know who you are als a Christian!

 

Dear pearl. It is a miracle that God lives in us! Are we enough convinced of this fact? We are given the authority to get rid of dark powers in Jesus name, etc… An enormous potential lives now in us with supernatural love. Other encouraging verses:

 

1 Corinthians 6:19-20 "I am bought with a high price, I belong to GOD".

Romans 8:28: " We know that in all things God works for good."

 

What a miracle!

 

Lamentations 3:22 Certainly the faithful love of the LORD hasn’t ended; certainly God’s compassion isn’t through!

Love for everyone! All days are different but we have a goal:

 

1 Korinthiers 23 “Niemand zoeke het zijne, maar het belang van de ander.”

 

He never forsake you!

 

Deuteronomium 31:8 “Want de Here zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten: vrees niet en word niet verschrikt.”

De band der liefde!

 

1johannes3:14-17 “Wie niet liefheeft, blijft in de dood. En ieder, die zijn broeder of zuster haat, is een mensenmoorder. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders en zusters ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?”


Precious time with God is a blessing!

 

Lucas 10:41 “Maar de here antwoorddde en zeide tot haar:Marta, Marta,gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of slechts één;want Maria heeft het goed deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.”

Heb geduld in het lijden!

 

Jakobus5 “Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst des Heren.Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Zie,wij prijzen hen zalig die volhard hebben, gij hebt van de volharding van Job gehoord. De Here is rijk aan barmhartigheid.”