nl | fr | en

Persoonlijke zonden - extra

Lijden kan veroorzaakt worden door: een ongezonde levensstijl, een verkeerd huwelijk enz...